ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 043-579-434

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก คืออะไรคะ

ตอบ: ” การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ”

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.